Økonomiske Gavebidrag

Enhver form for økonomiske gavebidrag til vores organisation, gør en stor forskel for vores virke. 
Når du støtter os økonomisk støtter du op om vores mission og vision på både,  at skabe opmærksomhed samt fortsætte vores direkte arbejde
på at skabe bæredygtig balance ud fra vores grundprincip:

” Det nogle har for meget har andre for lidt”

Dine gavebidrag kan fx gå til: 

  • Julegaver udleveret til udsatte på Projekt Juleglæde 
  • Fødselsdagsgaver til udsatte på Camp Sommerglæde
  • Slikposer til enten Projekt Juleglæde eller Camp Sommerglæde
  • Transport bidrag til fx. udkørsel af brød til sociale instanser, herunder Mændenes Hjem, Dansk kvindesamfunds krisecentre,
    Hellerup krisecenter med flere. 

Du kan støtte vores organisation med et økonomisk gavebidrag som kan ske til vores  konto ved Danske Bank 9570 13286418.
Du vil altid blive holdt opdateret af os på,  hvad dit økonomiske bidrag er gået til via mail, når vi anvender dit bidrag til fx. en af ovenstående.